Ansatte i 3F København

3F København er delt op i 9 afdelinger:

 • Daglig ledelse: Formandsskab m.v.
   
 • Faglig afdeling (opdelt i 4 team):
 1. Team 1 arbejdsområder: Det statslige, regionale og kommunale område. Dyrepassere, sceneteknikere, cykelbude, portører, privat rengøring, stuepiger offentligt kantineansatte m.fl.
 2. Team 2 arbejdsområder: Hotel- og restaurationsområdet (kokke, tjenere, receptionister, catere, gastronomer, smørrebrødsjomfruer), film & forlystelse m.fl.
 3. Team 3 arbejdsområder: Industri, bryggeriarbejdere, postarbejdere, skræddere, havnearbejdere, vikarer, lagerarbejdere, stilladsarbejdere, avisbude, trykkeriarbejdere, privatansatte kantinemedarbejdere m.fl.
 4. Social og Miljø Teamet: Arbejdsmiljø, arbejdsskadesager m.v.
 • A-kassen: I a-kassen er ansat 20 personer til at udbetale dagpenge samt råde og vejlede de ledige medlemmer i 3F København. A-kassen er stolt af, at være en fagligt funderet a-kasse, der kender til de arbejdsområder, den enkelte ledige kommer fra.
 • Medlemsafdeling: Her klares indmeldelser, overflytninger, udmeldelser, ændringer af medlemskaber. Har du spørgsmål vedrørende dit medlemskab, er dette afdelingen, der kan hjælpe dig.
 • Økonomiafdeling: Regnskab, indbetalinger, udbetalinger og bogholderi.
 • Sekretariat: Tværgående opgaver, uorganiserede arbejdsgivere.
 • Reception: Telefonisk og personlig modtagelse i 3F København.
 • Kommunikation: Medlemsblade, agitationsmateriale, hjemmeside m.m.
 • Servicegruppen: Rengøring, lokalebooking, intern service

 

 
id-7