Indplacering = Dagpengeret

Indtægtskrav gælder:

  • Førstegangsledig
  • Ny dagpengeret, når al dagpengeret er brugt og der ikke er timer i ”banken” til forlængelse.

Timekrav (1924/1258) gælder:

  • Når man har genoptjent timerne inden dagpengeretten er udløbet (eller der er timer i banken til forlængelse)

Indtægtskrav:

Deltidsforsikrede skal have en indtægt på 155.580 kr. Der må kun medregnes 12.965 kr. pr. måned.
Hvis der er højere indtægt, smides alt over 12.965 kr. bort.
Der må medregnes al indtægt de seneste 3 år (eller siden seneste indplacering). Dog må der kun medregnes indtægt fra ordinær ansættelse.
På planchen er det indtægten i ”det røde felt” der smides bort.

Fuldtidsforsikrede skal have en indtægt på 233.376 kr. Der må kun medregnes 19.448 kr. pr. måned.
Hvis der er højere indtægt, smides alt over 19.448 kr. bort.
Der må medregnes al indtægt de seneste 3 år (eller siden seneste indplacering). Dog må der kun medregnes indtægt fra ordinær ansættelse.
På planchen er det indtægten i ”det røde felt” der smides bort.

 

 

 
id-2