Hermed indkaldes alle medlemmer til

ordinær generalforsamling i 3F København

mandag den 21. oktober 2019 kl. 17.00
i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden :
Pkt. 1.    Velkomst
Pkt. 2.    Valg af dirigenter
Pkt. 3.    Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Pkt. 4.    Regnskab 2018 for 3F København
    a ) Godkendelse af regnskab
Pkt. 5.    Budget og kontingent
    a ) Godkendelse af kontingent 2020 for 3F København
    b ) Godkendelse af budget 2020
Pkt. 6.    Indkomne forslag
Pkt. 7.    Valg i henhold til afdelingens love §14  *

 • Formand – Bjarne Høpner (genopstiller ikke).
 • A-kasseleder – Søren Becher
 • 12 Bestyrelsesmedlemmer – Henrik Hast, Esther Metzon, Søren Møller, Mikael Viédel Glumsøe, Lars S. Pedersen, Ian Larsen, Elena Ahmed, Johnny Knudsen, Jesper Jacobsen, Jennifer Tillemand, Per Hasager, Karina Sørensen ( genopstiller ikke ).
 • 1 bestyrelsesmedlem ( vælges for 1 år ) – John Ekebjærg-Jakobsen ( genopstiller ikke ).
 • 6 bestyrelsessuppleanter – Kenneth Liin, Mie Jacobsen, 4 vakante.

Pkt. 8.    Øvrige Valg

 • 8 medlemmer til stemmeudvalget – Paul Erik Schou, Frank Pedersen, Leif Thorup Nielsen, Finn Hammelev, Jan Burmeister, Leif Dahl Larsen, Henrik Riis Sørensen, Steffen Bentzen.
 • 5 suppleanter til stemmeudvalget – Rikke Olsen, Mie Jacobsen, Jannie Gøth,  Jan Hertel-Wulff, Dzevad Ramic.
 • Statsautoriseret revisor – Revisionsinstituttet
 • 1 bilagskontrollanter – Morten Risom.
 • 2 bilagskontrollantsuppleanter – Bent Aage Kjærsgaard Nielsen, Henrik Forchhammer
 • 3 fanebærere – Per Svensson, Cora Andrewartha, Michael Andersen
 • 3 fanebærersuppleanter – Bjarne Jensen, Torben Jensen, Rikke Olsen.


Venlig hilsen
Bjarne Høpner, Formand
 

* En evt. urafstemning vil forgå elektronisk ( e-mail / SMS ).
Medlemmer der ikke har oplyst deres mail eller tlf.nr. vil modtage stemmeseddel pr. brev.
Kontrollér meget gerne dine medlemsoplysninger på www.mit3f.dk

 

 
id-2