3F Københavns årlige generalforsamling 2019

Lidt over 300 stemmeberettigede var mødt op i Østerbrohuset, for at deltage i den vigtige begivenhed. Efter Havnekoret havde fået hele salen til at synge med på ”Når jeg ser et rødt flag smælde”, blev formalia gennemgået og gæstetaler Magnus Pedersen fra Tryghedsgruppen gik på podiet. Magnus fortalte bl.a. om, hvad han og Jonas Bjørn Jensen ville arbejde for i TryghedsGruppens repræsentantskabs bestyrelse.

Dernæst blev det tid til formandens beretning og deltagernes bemærkninger til denne. Afgående formand Bjarne Høpner holdt sig under 40 minutter og fik talt om overenskomstforhandlinger i 2020, om organisering og om 3F Københavns indflydelse i hovedforbundet og FH (tidligere LO).

Regnskab og budget blev gennemgået af økonomiansvarlig Helge Geest. Både regnskab og budget blev vedtaget enstemmigt.

Under punkt seks blev fire forslag til udtalelser debatteret, tilrettet med ændringsforslag og ikke mindst vedtaget. Du kan se alle forslag på 3F Københavns hjemmeside her: http://3fkbh.dk/generalforsamling-2019

En vigtig del af generalforsamlingen handler om valg og genvalg. Denne aften skulle der bl.a. vælges formand og A-kasseleder. Der skulle også vælges 12 bestyrelsesmedlemmer for to år og to medlemmer for ét år. Herunder kan du se alle resultater af aftenens valg:

 

Valg af Formand

Formanden indstiller på bestyrelsens vegne John Ekebjærg-Jakobsen som kandidat.

John Ekebjærg-Jakobsen blev valgt uden modkandidat.

 

Valg af A-kasseleder

Søren Becher modtog genvalg. Der var ingen modkandidater og Søren Becher blev valgt.

 

Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer for to år:

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Henrik Hast, Esther Metzon, Søren Møller, Mikael Viédel Glumsøe, Lars S. Pedersen, Ian Larsen, Elena Ahmed, Johnny Knudsen, Jesper Jacobsen, Jennifer Tillemand, Per Hasager.

Lamine Touré opstillede som kandidat og blev valgt uden modkandidat.

Karina Sørensen genopstillede ikke.

 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for et år:

John Ekebjærg-Jakobsen genopstiller ikke, men træder ind på formandens plads.

Mikkel Feldborg Kristensen er kandidat og blev valgt uden modkandidat.

Julie Brendstrup er kandidat og blev valgt uden modkandidat.

Jannie Jørgensen genopstiller ikke.

 

Valg af seks bestyrelsessuppleanter

Følgende var kandidater: Mie Werner Greve, Maria Vallentin, Kim Søder, David Villads,

Brian Jensen, Pia Jakobsen, Dan Nielsen.

Følgende blev valgt i prioriteret rækkefølge:

Mie Werner Greve, Maria Vallentin, Pia Jakobsen, David Villads, Brian Jensen, Kim Søder.

 

Øvrige valg

 

Valg af otte medlemmer til stemmeudvalget:

Følgende blev valgt uden modkandidat:

Paul Erik Schou, Frank Pedersen, Leif Thorup Nielsen, Finn Hammelev, Leif Dahl Larsen, Henrik Riis Sørensen, Steffen Bentzen.

Jan Burmeister genopstiller ikke. Michael Frid er kandidat og blev valgt uden modkandidat.

Valg af fem suppleanter til stemmeudvalget:

Følgende blev valgt uden modkandidat:

Rikke Olsen, Mie Werner Greve, Jannie Gøth, Jan Hertel-Wulff, Dzevad Ramic.

Valg af statsautoriseret revisor:RI (Revisionsinstituttet) blev valgt.

Valg af én kritisk bilagskontrollant:Morten Risom blev valgt uden modkandidat.

 

Valg af to kritiske bilagskontrollantsuppleanter:

Bent Aage Kjærsgaard Nielsen og Henrik Forchhammer blev valgt uden modkandidat.

Valg af tre fanebærer:

Per Svensson, Cora Andrewartha, Michael Andersen blev valgt uden modkandidat         

Valg af tre fanebærersuppleanter:

Bjarne Jensen, Torben Jensen, Rikke Olsen blev valgt uden modkandidat.

 
id-3