Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsen fra 3F København

Politikerne har vedtaget, at vi skal arbejde flere år, og derfor er der i trepartsforhandlinger fokus på, at få rusket op i voksen- og efteruddannelserne

Pensionskassen PKA og Ældresagen foreslår en personlig pulje, der kan trækkes på, hvis der er brug for en ny uddannelse.

De forestiller sig en ordning, hvor en andel af de penge, der trækkes til pensionsselskabet ender i en personlig pulje.Fra den kan der så hæves penge, når eller hvis behovet for omskoling kommer.

"Politikerne mener, at samfundet kun skal betale for én uddannelse til hver – og så skal den række til et helt arbejdsliv på 50 år. Virkeligheden er en anden, og vi frygter, at mange af dem på plus 55 år, der fremover mister jobbet på grund af automatisering eller digitalisering ikke kan få job igen. Derfor ønsker vi initiativet velkommen" siger Bjarne Hastrup, der er direktør i Ældresagen.

Medlemmerne skal ikke selv betale for deres efteruddannelse

3F København fuldstændig enig i at der skal fokus på efteruddannelse og brancheskift.

Men vi tager på det skarpeste afstand fra at vores hårdt opsparede pension skal bruges til efteruddannelse. Vores medlemmer har sparet op til pension, så de kan få en værdig alderdom efter et langt arbejdsliv.

For det første så er det samfundets ansvar at sikre efteruddannelse og omskoling, når politikerne ønsker at vi skal arbejde længere. Vi kræver derfor at regeringen tilfører de nødvendige midler til efteruddannelse og omskoling

For det andet så er der allerede masser af penge i uddannelse- og kompetencefonde, som ikke bliver brugt.

De mange millioner er desværre bundet til efteruddannelse i de enkelte virksomheder og vores kolleger kan ikke bruge disse fonde, når de skal omskoles eller brancheskifte.

Vi stiller derfor følgende krav til de kommende trepartsforhandlinger

  •  De mange millioner i kompetencefondene skal frigøres til efteruddannelse, ikke mindst når kollegerne stopper i virksomheden. Vi opfordrer hermed LO og DA til at tage dette med til de kommende treparts forhandlinger.
  • Samfundet skal sikre bedre muligheder for efteruddannelse. Besparelser på AMU uddannelserne på 100 millioner om året skal rulles tilbage. VEU godtgørelsen - "lønnen" på efteruddannelsen - skal kraftigt forhøjes. Den skal minimum være højeste dagpengesats

Når samfundet ønsker at vi skal arbejde længere så skal det efteruddannelsen ske på fornuftige vilkår Vores medlemmer skal ikke fodres med egen hale!!

 

På vegne af bestyrelsen i 3F København John E. Jacobsen og Betina Lund

Ved spørgsmål kan Formand Bjarne Høpner kontaktes på 2140 7097 eller John E. Jacobsen på 4018 6384

 
id-3