OK18 aktiviteter

Under OK18 forhandlingerne er der mange forskellige aktiviteter:

  • Støtteerklæringer fra kollegaer ansat i private virksomheder
  • Demo-møde, optog og demonstration d. 10. april - den oprindelige 1. lockout dag
  • Konfliktbar
  • Info-aktion på Rådhuspladsen
  • Skulder ved Skulder aktioner
  • Faneborg foran forligsinstitutionen. Hvor de mange faner giver opbakning til vores forhandlere
  • Demonstration foran Kommunernes Landsforening

Tak til alle jer, der støtter op  - til alle jer, der møder op  - til alle jer, der kommer og deltager i kommende aktiviteter.

 
id-1