Opholdskrav og dagpenge

Kort før jul vedtog et flertal i Folketinget at indføre et nyt krav i dagpengesystemet, nemlig at man skal have opholdt sig i Danmark/EU i mindst syv år inden for de seneste 12 år.

Formålet med aftalen er at begrænse udlændinges adgang til danske ydelser. Men kravet kan også ramme danskere, der har opholdt sig uden for EU/EØS (EU+Norge, Lichtenstein, Schweiz og Island) i over fem år inden for de seneste 12 år.

Derudover skal man opfylde de kendte regler for at få dagpengeret, herunder indkomst/beskæftigelseskrav og medlemskab af a-kasse med videre.

Hvornår bliver man ramt?

Er du allerede indplaceret i dagpengesystemet, kan du først rammes, når du skal genindplaceres med en ny dagpengeret.

Hvis du som medlem er i tvivl om, hvorvidt reglerne har konsekvens for dig, så kontakt din lokale 3F a-kasse for vejledning.

Du kan finde din lokale 3F a-kasse her.

Undtagelser for opholdskrav

Der er situationer, hvor man har opholdt sig uden for EU/EØS, som kan sidestilles med ophold i Danmark. Det gælder for eksempel:

  • Hvis du er udstationeret for en dansk myndighed eller en dansk virksomhed.
  • Hvis du er i udlandet for at studere.
  • Hvis du for eksempel er udsendt for Folkekirkens Nødhjælp.
  • Hvis du er ung og rejser ud med dine forældre samt har opholdt dig i Danmark i minimum syv år, inden du fylder 18 år, så kan du være i et tredjeland, indtil du fylder 23 år og stadig have ret til dagpenge, når du kommer hjem til Danmark.
  • Hvis du er gift/samlevende med en person, som opfylder en af betingelserne ovenfor, og I har haft fælles bopæl inden udrejsen.

Overgangsregler

Opholdskravet skal indfases fra 2019 til 2020, og kravet om syv års ophold inden for 12 år skal være fuldt indfaset i 2021.

  • I 2019 er opholdskravet fem år ud af 12. Det vil sige, at du kan have arbejdet uden for EU i syv år.
  • I 2020 er opholdskravet på seks år ud af 12. Det vil sige, at du kan have arbejdet uden for EU i seks år.
  • I 2021 er opholdskravet fuldt indfaset på syv ud af 12 år. Det vil sige, at du højst kan have arbejdet uden for EU i fem år.

Vil du læse mere?

Du kan læse selve loven her.

 
id-7