3F Københavns valggrundlag

VALGGRUNDLAG TIL KOMMUVALGET 2017

KØBENHAVNS KOMMUNE – EN BY MED PLADS TIL ALLE

Fremtidens København skal være en by med plads til alle. Det betyder blandt andet, at København skal sikre gode daginstitutioner og skoler og give anstændige forhold til alle de gamle. Og det betyder at København skal sikre arbejde til de arbejdsløse og social tryghed til kontanthjælpsmodtagere og hjemløse.

For at sikre den kollektive velfærd i København er det vigtigt, at de valgte politikere i Borgerrepræsentation deltager i kampen mod regeringens krav om årlige besparelser på 2 procent, - mod det såkaldte produktivitets krav i regionerne. – Også EU’s budgetlove presser kommunerne til nedskæringer og er med til at fjerne kommunernes og landets økonomiske handlefrihed.  

København har brug for udvikling – ikke for afvikling.

For 3F København er det vigtigt, at der skabes mange nye arbejdspladser – også for ufaglærte arbejdere.  Det betyder, at der skal være ordentlige rammevilkår for virksomhederne. Og det betyder, at de valgte politikere og fagforeningerne i fællesskab kæmper for, at arbejdspladserne tilbyder de ansatte overenskomstmæssige forhold. Med ordnede forhold hører også et sikkert arbejdsmiljø.

København skal være en by med social tryghed, med overenskomster og ordnede forhold.

Ved kommunalvalget 2017 sætter 3F København derfor fokus på følgende krav:

 1. Fortsat kamp mod social dumping.
  For 3F København er kampen mod social dumping stadig vigtig. Københavns Kommune har allerede indført en række sociale klausuler. De gældende aftaler skal fastholdes og der skal indgås nye aftaler. Fx skal selvejende institutioner med driftsoverenskomst dækkes af de sociale klausuler. Det er fortsat nødvendigt med en effektiv kontrol – så vi er sikre på, at aftalerne overholdes.
   
 2. Solidarisk arbejdsmarkedspolitik.
 • Formidling af arbejde sker kun til virksomheder, der har ordnede forhold.
 • Der skal tages et opgør med arbejdsgiveres misbrug af virksomhedspraktik og ansættelser med løntilskud. De arbejdsløse misbruges her som gratis arbejdskraft, og reelt er der tale om en skjult form for social dumping - betalt af staten.
 • Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud aftales med virksomheder, der har ordnede forhold.
 • Aftaler om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud er kun mulig, hvor den arbejdsløse kan tilbydes ordinær beskæftigelse. 
 • Alle indvandrere og flygtninge tilbydes sprogundervisning, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og i faglig organisering.
   
 1. Socialpolitik med respekt.

For 3F København er det vigtigt at socialpolitikken bygger på respekt for den enkelte. Det betyder ikke mindst, at den enkeltes rettigheder og retssikkerhed holdes i fokus.  

Fattigdom kan ikke bekæmpes med sanktioner eller straf. Fattigdom kan bekæmpes med tilbud om arbejde, med social tryghed og vejledning af den enkelte.

Derfor rejser vi følgende krav:

 • Alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal have tilbud om 225 timers arbejde på ordnede forhold.
 • De hjemløse skal have tilbud om en bolig. De skal have mulighed for ordentlige overnatningsforhold.
   
 1. En bolig der kan betales.

I Københavns Kommune er der gang i boligbyggeriet. Men mange af boligerne er så dyre, at arbejderne ikke har råd til at betale huslejen. Det betyder, at København er ved at udvikle sig til en by for de rige. Den udvikling skal vendes. København skal også være en by for almindelige mennesker.

 • Ved nybyggeri skal 25 procent være alment boligbyggeri.
 • Huslejen skal holdes på et niveau så den kan betales af arbejderlønninger.
   
 1. Erhverv og trafik i København.

I Københavns kommune skal der skabes plads til mange nye arbejdspladser – også for ufaglærte.

Det kræver ordentlige trafikale forhold for virksomheder og for de ansatte. Fortsat prioritering af den kollektive trafik er vigtig i den forbindelse. Men også Københavns Havn kan udnyttes trafikalt og til rekreative formål.
 

 1. København – en sund og grøn by.

Der skal tages et lokalt medansvar for de globale miljø- og klimaproblemer.

3F København støtter kampen for grøn omstilling og for skabelsen af mange grønne job. Det handler blandt andet om miljøsikre boliger og om fuld udnyttelse af energi, sol og vindenergi.

København må tage førertrøjen i klimakampen.

 

 
id-3