OK20 - vores krav

3F Københavns tillidsfolk har formuleret og vedtaget følgende 7 generelle krav til de kommende OK20 forhandlinger:

  • Hævelse af de laveste lønninger
  • Øget arbejdsgiverbetaling af pension
  • Forbedring af arbejdstidsreglerne
  • Bedre efteruddannelsesmuligheder
  • Bekæmpelse af social dumping
  • Bekæmpelse af prekære ansættelsesformer
  • Sikring af den frie forhandlingsret

På 3Fs kongres i september 2019 gav forhandlerne tydelige signaler om, at de i forhandlingerne i OK20 vil sikre, at ingen bliver efterladt på perronen.

3F København vil til enhver tid støtte op om, at alle medlemmerne skal kunne se sig selv i de færdige overenskomstresultater.

 

 
id-3