Om 3F København

3F København er Danmarks største 3F afdeling, der dækker et meget bredt spekter af overenskomster i det københavnske område.

3F København har ca. 16.000 medlemmer og omkring 500 tillidsvalgte rundt omkring på arbejdspladserne.

3F København har en målsætning om at være en stærk og aktiv fagforening for 3F'erne i København.

3F København er resultatet af en sammenlægning mellem tre tidligere Københavnske 3F afdelinger, 3F Industri- og Service, 3F Hotel & Restauration og LPSF, som pr. 1. januar 2013 blev forenet i Danmarks største selvstændige 3F afdeling.

  • 3F København organiserer et bredt udsnit af offentligt- og privatansatte medlemmer i København og Frederiksberg Kommuner samt visse brancher i omegnskommunerne.
  • 3F København ligger på Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV.
     
 
id-4