3F Københavns valggrundlag - Kommunalvalget 2021

KØBENHAVN – HER VIL VI ARBEJDE OG BO - HELE LIVET

Den 16. november 2021 er der kommunalvalg. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at stemme på valgdagen.

Vi deltager i kampen for et bedre København – for en by, hvor vi kan arbejde og bo hele livet.

København blev hårdt ramt af Corona-krisen. Vi lægger derfor vægt på:

Opgør med usikker beskæftigelse og social dumping i København

I Københavns Kommune skal der skabes nye arbejdspladser – også til de ufaglærte. Det kræver ordentlige rammevilkår herunder trafikale forhold for virksomhederne og de ansatte. Den kollektive trafik spiller en nøglerolle.

Vi har et stærkt fokus på det kollektive plan, hvor lovgivning, overenskomster samt organisering er hovedtemaerne. Der skal øget fokus på at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår på det prækære arbejdsmarked. Københavns Kommune har gjort en stor indsats for at begrænse social dumping på kommunens arbejdspladser, og denne indsats skal styrkes. På det private arbejdsmarked er der brug for en kæmpe indsats mod social dumping, falske selvstændige, illegalt arbejde og andre uacceptable arbejdsvilkår.

Arbejde og ordnede forhold

 • Formidling af arbejde sker udelukkende til virksomheder med ordnede forhold.
 • Virksomhedspraktik og løntilskud til de arbejdsløse skal give mulighed for ordinært arbejde.
 • Der gennemføres en målrettet indsats for at løfte de ufaglærte i København til at blive faglærte.
 • Indvandrere og flygtninge tilbydes sprogundervisning, undervisning i digitale færdigheder, i arbejdsmarkedsforhold og faglig organisering.
 • Der gennemføres en målrettet indsats sammen med fagforeninger og a-kasser for at undgå, at de arbejdsløse ikke mister deres dagpenge.

Boliger til arbejderne

 • Der skal bygges flere og billige boliger med en husleje så almindelige arbejderfamilier fortsat kan bo i København.
 • Ghettoloven skal fjernes, og de igangværende tvangsudflytninger skal stoppes.
 • Ved al nybyggeri skal 25 % være almennyttigt boligbyggeri.

Kamp mod fattigdom

De fattige i København er blevet ramt hårdt under Coronakrisen. De har brug for tryghed.

 • Alle arbejdsmarkedsparate på kontanthjælp skal derfor have tilbud om 225 timers arbejde på ordnede forhold.
 • De hjemløse skal have tilbud om en bolig og overnatningsmulighederne skal forbedres.

Bedre by for børnene

Det er vigtigt at skabe rammerne for det gode børneliv. I København er der brug for institutioner med ordentlige normeringer, så forældrene trygt kan sende de små i daginstitution eller skole. Der er også brug for, at institutionerne vedligeholdes, så der er gode betingelser for at lege og lære. Alle børn og unge, der har brug for særlig hjælp (på grund af sociale eller helbredsmæssige problemer), bør sikres ordentlig udredning og have krav på den rigtige hjælp.

Et sund og grønt København

Københavnerne er parate til kampen for en sund og en grøn by.

 • Grøn omstilling betyder også skabelsen af mange grønne job. Det betyder opførelse af miljøsikre boliger og gennemførelsen af initiativer, der udnytter sol og vindenergi.
 • En sund by beskytter sine grønne og rekreative områder. Det gælder ikke mindst fælleden, de grønne områder i Sydhavnen osv.
 • En sund og grøn hovedstad prioriterer sports- og friluftsaktiviteter. Derfor skal kommunen tilbyde de unge et billigt medlemskab af en sportsklub.

 

 
id-4