Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanter skal vælges i virksomheder med 10 eller flere ansatte.

Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Medlemmer af 3F København skal derfor ved ny- og genvalg anmeldes korrekt gennem 3F København / Social & Miljø.

Arbejdsmiljørepræsentanter skal vælges således, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljøre-
præsentanter og således, at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid.

Valget gælder for 2 år eller indtil arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i virksomheden, i den pågældende del af virksomheden eller på det midlertidige arbejdssted. Der kan indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, at der for fremtidige valg af arbejdsmiljørepræsentanter gælder en længere valgperiode, dog højst 4 år.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde arbejdsmiljø-
repræsentanter supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

Du kan gennem 3F København / Uddannelse blive tilmeldt 3F’s arbejdsmiljøkurser, som led i din efteruddannelse.

 

 
id-4