Arbejdspladsfastholdelse

I forbindelse med længerevarende sygdom er det vigtigt at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette kan blandt andet ske ved:

 • Delvis raskmelding
 • § 56 aftale, hvor arbejdsgiveren fritages for udgiften til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden for en given sygdom eller behandling
 • Afprøvning i andre jobfunktioner på virksomheden
 • Placering i andet job på virksomheden
 • Job med hjælpemidler
 • Fortrinsadgang for personer med handicap
 • Job med personlig assistance
 • Personlig assistance under efter- og videreuddannelse
 • Job med løntilskud - fleksjob
 • Job med løntilskud - skånejob
 • Job og førtidspension

Er du interesseret i at høre nærmere om disse ordninger, kan du kontakte 3F Københavns socialrådgivere/faglige sekretærer.

 
id-4