Du/I Indkaldes til stiftende generalforsamling i brancheklubben for offentligt ansatte i køkkener

Fredag den 22. marts kl. 16.30
i 3F København, Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV

Dagsorden:

 1. Velkomst v/ faglige sekretærer Dzevad Ramic og Margrethe Martinsen
 2. Valg af ordstyrer
 3. Valg af referent
 4. Registrering af fremmødte
 5. Valg af stemmetællere
 6. Debat om - og vedtagelse af - brancheklubbens vedtægter
 7. Valg af bestyrelse
  Formand, Tim Marquart, Hvidovre hospital - modtager valg
  Næstformand, Louise Soltau, Rødovre kommune - modtager valg
  Kasserer, Esther Metzon, Frederiksberg kommune - modtager valg
 8. Eventuelt, herunder spisning

Tilmelding senest 20. marts til: dzevad.ramic@3f.dk eller margrethe.martinsen@3f.dk

Vi glæder os til at se jer.

 
id-1