Indplacering = Dagpengeret

Indtægtskrav gælder:

  • Førstegangsledig
  • Ny dagpengeret, når al dagpengeret er brugt og der ikke er timer i ”banken” til forlængelse.

Timekrav (1924/1258) gælder:

  • Når man har genoptjent timerne inden dagpengeretten er udløbet (eller der er timer i banken til forlængelse)

Indtægtskrav:

Deltidsforsikrede skal have en indtægt på 159.012 kr. Der må kun medregnes 13.251 kr. pr. måned.
Hvis der er højere indtægt, smides alt over 13.251 kr. bort.
Der må medregnes al indtægt de seneste 3 år (eller siden seneste indplacering). Dog må der kun medregnes indtægt fra ordinær ansættelse.
På planchen er det indtægten i ”det røde felt” der smides bort.

 

Fuldtidsforsikrede skal have en indtægt på 238.512 kr. Der må kun medregnes 19.876 kr. pr. måned.
Hvis der er højere indtægt, smides alt over 19.876 kr. bort.
Der må medregnes al indtægt de seneste 3 år (eller siden seneste indplacering). Dog må der kun medregnes indtægt fra ordinær ansættelse.
På planchen er det indtægten i ”det røde felt” der smides bort.

 

 

 
id-3