Ret til dagpenge?

For at have ret til dagpenge, skal du have været medlem af a-kassen i 1 år og have haft 1.924 løntimer som fuldtidsforsikret og 1.258 løntimer som deltidsforsikret inden for de seneste 3 år - dog er det kun arbejde i medlemsperioden, som kan tælle med i opgørelsen.

Det er en god idé, at komme ind i a-kassen med dine lønsedler for medlemsperioden, så a-kassen kan opgøre dine timer, da der er særlige regler for at tælle ferie, sygdom og helligdage med som arbejde.

 

 
id-2