EWHN - Europæisk græsrodsmøde om arbejdsmiljø i Rotterdam

EWHN (European Work Hazard network) er en blanding af arbejdsmiljørepræsentanter, fagforeningsansatte, arbejdstilsynsfolk, forskere mm. med hang til at give den en frivillig skalle for arbejdsmiljøet.

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere (AAA) er den danske afdeling. 3F København er med i AAA, som har til huse hos 3F København. Den 26. til 29. maj afholdt EWHN konference i Rotterdam.

E-mail og fysiske møder

Netværket afholder konference hvert andet eller tredje år. I den mellemliggende periode kommunikeres, hvis nogen ønsker udbredelse af aktuelle problemer- ikke blot i Europa:

  • Organiske opløsningsmidler med hjerneskade til følge
  • Asbest med lungecancer til følge
  • TTIP med fare for sænkning af beskyttelsen af arbejdere og miljø
  • Bopalulykken
  • Rana Plaza i Bangladesh, hvor 1200 tekstilarbejdere mistede livet i en sammenstyrtet bygning

og meget andet, vi aldrig må ignorere.  

Et revolutionerende resultat

Det kan ikke nævnes ofte nok, at AAA stik mod alle myndigheder fik sat fokus på de hæslige organiske opløsningsmidler. Malere og andre fik hjerneskader, som i den grad invaliderede dem. Det blev stoppet også på europæisk plan – via EWHN – trods massiv modstand, ikke mindst fra industrien der rundsendte en pamflet i EU om, at en medicinstuderende var venstreekstremist. En vundet retssag med erstatning videregivet til AAA blev organisationens første økonomi. Verden kan ændres hvis vi vil.

3F København og 3 klubber

Der var kun 80 mod forventet 120 deltagere til konferencen. 27 var hollændere, 26 var danskere, heraf 9 fra 3F København. 3 var udsendt af klubber med høj prioritering af arbejdsmiljøet og god økonomi: Stilladsen, Medborgerhusene og Havnen.

Af Henrik Forchhammer, faglig sekretær

 

 
id-4