Forbrugsforeningen

Hver gang du bruger dit kort fra Forbrugsforeningen i én af de mange forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener du bonus. Jo mere du bruger kortet, jo mere sparer du, og jo mere har du råd til det, du ønsker dig.

Som medlem af 3F kan du blive medlem af Forbrugsforeningen. Dette gælder også, hvis du er studerende, efterlønsmodtager eller pensionist.

Medlemskab forudsætter følgende:

  • Betaling via Betalingsservice
  • Bopæl i Danmark
  • Kontoudtog fra Forbrugsforeningen elektronisk via foreningens hjemmeside som eKonto
  • Medlem af en berettigede organisation
  • Over 18 år

Forbrugsforeningens formål er, i videst muligt omfang, at virke til gavn for medlemmerne.

Uden at udelukke noget område, hvor det er muligt at gavne medlemmerne, nævnes som foreningens virksomhedsområde:

a) Igennem anvisning af leverandører/partnere til medlemmernes indkøb at opnå vederlag. Vederlaget anvendes til dækning af udgifter til foreningens drift og sådanne henlæggelser, som er nødvendige for at sikre, at foreningens egenkapital til enhver tid står i rimeligt forhold til foreningens aktiviteter samt til bonus til medlemmerne.

b) Arrangement af ferieophold og rejser.

c) Opsparing af midler til køb eller opførelse af ferieboliger for medlemmerne og af ejendom til brug for foreningens administration m.v.

 

 

 
id-4