Gruppelivsforsikring

Vi opfordrer alle medlemmer til nøje at læse det følgende om de forskellige forsikringsordninger, før der bliver brug for dem.

Husk at fortælle familien, hvad du er omfattet af.

I de fleste overenskomster findes pensions- og forsikringsordninger. Yderligere oplysninger kan fås hos tillidsmanden eller i afdelingen eller direkte på pensionsselskabernes hjemmesider.

Gruppelivsforsikring

Hvem er omfattet af forsikringen?

Ordningen omfatter alle 3F’s medlemmer, som ikke er overgået til folkepension. Hvis du overgår til førtidspension, er du fortsat omfattet af ordningen, hvis du bevarer dit medlemskab af 3F.

Hvornår er man dækket?

Du er dækket straks fra optagelse som medlem af 3F.

Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at du er ajour med kontingentindbetaling til forbundet.

Hvornår ophører dækningen?

Forsikringen ophører straks, hvis du udtræder eller slettes af forbundet eller overgår til folkepension og ikke er i arbejde.

Hvem får udbetalingen?

Hvis du ikke har indsendt en begunstigelseserklæring til Alka, udbetales hovedsummen og eventuelle børnesummer til dine ”nærmeste pårørende”.

Det betyder, at den samlede sum udbetales til den/de personer du efterlader og som er nævnt først ud fra denne rækkefølge:

  1.  Ægtefælle/registreret partner.
  2.  Samlever (se særlige krav i betingelserne).
  3.  Livsarvinger (eksempelvis børn).
  4.  Testamente.
  5.  Arveloven.

Begunstigelse

Hvis du for eksempel ønsker, at summen skal udbetales til andre eller skal deles mellem flere personer, skal du indsende en begunstigelseserklæring til Alka.

Hvordan skal de efterladte forholde sig?

Dødsfaldet skal snarest anmeldes til 3F København. Kopi af dødsanmeldelse eller anden dokumentation for dødsfaldet, samt kopier af eventuel vielsesattest og børns fødsels eller dåbsattester vedlægges.

Andre forsikringsforhold

Du kan gennem din overenskomst eller pensionsordning have yderligere gruppelivsforsikringer, kritisk sygdom m.fl. Kontakt din tillidsrepræsentant eller 3F København for nærmere information.

 

 
id-4