Pensionist- og Efterlønsklubben i Hotel & Restauration i København

Foreningens formål

At arrangere sammenkomster af faglig og selskabelig art.

Hvad laver vi?

Foreningen skal samle medlemmer, der er overgået til enten efterløn eller pension.

Vi har arrangementer fra september til juni. Den 2. torsdag i måneden er der møder i foreningen. Ligeledes afholder vi en sommerfest, en julestue samt en julefrokost. Et eksempel på arrangementer kunne være besøg i Skuespilhuset, DR-Byen eller Arbejdermuseet. Klubbens aktiviteter annonceres i afdelingens medlemsblad. Ud over de nævnte arrangementer, har vi et samarbejde med E & P Klubben og Postseniorerne, så der er rig mulighed for oplevelser.

Klubben er et rigtig godt sted at møde gamle kolleger og der bliver fortalt mange historier. Kontingentet for alt dette er kr. 250,- pr. år.

Hvem kan optages i klubben?

Alle medlemmer af 3F Hotel & Restauration, der går på efterløn eller bliver pensionister samt deres ægtefælle eller samlever - ægtefælle eller samlever dog uden stemmeret. Vil du selv eller en du kender blive medlem af klubben, skal du kontakte Gerda Johnsen for indmeldelse. Gerda's tlf.nr. er 51 17 17 86.
Klubbens formand (Palle Christensen) kan kontaktes på telefon 22 30 60 96.

Program 2017:

Torsdag, den 26.oktober 2017 kl. 11.00.
Summemøde. Fru Henni Gelfer vil fortælle om sine russiske forfædre og deres flugt fra Rusland til København omkring år 1900. I forlængelse af dette gribende foredrag, vises filmen "Fuglene over Øresund" en relativ ny film om jødernes flugt over Øresund.
Der er sandwich og kaffe som sædvanlig , øl og vand sælges for 10 kr.
Vi sælger amerikansk lotteri.

Tirsdag, den 7. november Kl. 10:00 FÆLLESMØDET  er flyttet til Tirsdag, den 5. december

Torsdag, den 16. november 2017 kl. 11.00
Summemøde. Foredrag: Movia Flex kommer og fortæller om ældres mulighed for handicaptransport til rimelige priser. Fra dør til dør transport. Efter foredraget mulighed for at stille spørgsmål. Som sædvanlig kaffe og te og sandwich. Vi sælger et amerikansk lotteri med fine præmier. Øl og vand til 10 kr.

Torsdag, den 23.november 2017
Årets julefrokost. Vi mødes udenfor Tivolis hovedindgang kl. 12:30. Husk Tivolikort.
Vi får der at vide, hvor vi skal spise. Prisen er 250 kr. for medlemmer og 300 kr. for gæster.
For dette får vi indgang til Tivoli, julebuffet, ris a`la mande, 3 genstande og julelotteri.
Bindende tilmelding og betaling til Flemming Hansen på foreningens konto i  Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5321 konto 0000689408 senest 1 november. Husk at oplyse navn og om du har Tivolikort til 1 eller flere personer. 

Tirsdag den 5. december. FÆLLESARRANGEMENT.
Kl. 10:00 i den store sal. BAKKENS PJERROT kommer og fortæller om livet på Bakken, og hans eget som gøgler.
Gerda og Anni står som sædvanligt for lækre sandwich, kaffe, øl, vand og bitter til brugervenlige priser.

Torsdag den 14 december 2017 kl. 11.00 JULESTUE
Vi arrangerer et hyggeligt møde i Det Grå Palæ. Er vi heldige får vi atter en skøn hjemmelavet ris a`la mande med kirsebærsovs. Der er også julegodter, kaffe, te, småkager og ikke at forglemme en dejlig Gløgg, og selvfølgelig sælges der øl og  vand til en 10er, til at skylle efter med.

Alle medlemmer bedes huske at indbetale deres kontingent kr. 250.- inden nytår på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5321 konto 0000689408 eller til Flemming Hansen ved julestuen.

Torsdag, den 11 januar 2018 kl. 11.00.
Årets første arrangement. NYTÅRS BANKO. Der vindes på én række dernæst på to rækker og endelig på hele pladen. Der er lavet dejlige friske sandwich til os, øl og vand kan købes for små priser. Så hygges og sludres der over kaffen med hjemmebag.

 

 
id-2