Løn i 3F København pr. 1/1-2021

Valgte og ansattes lønninger i 3F København vedtages på den ordinære generalforsamling hvert år. Alle medlemmer af 3F København har adgang til generalforsamlingen.

Lønninger i 3F København udregnes som lønandele af følgende elementer:

 • Service grundløn
 • Administrativ grundløn
 • Faglig grundløn
 • Evt. rådighedstillæg
 • Evt. ledelsestillæg
 • Evt. personligt tillæg

Satser pr. 1/1-2021:

 • Service grundløn: kr. 35.800,00/md.
 • Administrativ grundløn: kr. 36.200,00/md.
 • Faglig grundløn: kr. 38.200,00/md.
 • Rådighedstillæg (ingen øvre arbejdstid): kr. 3.120,00/md.
 • Ledelsestillæg: kr. 4.584,00/md.
 • Personligt tillæg: kr. 800,00/md.
 • Personligt tillæg: kr. 921,00/md.
  (3 ansatte/valgte)
 • Personligt tillæg: kr. 2.265,00/md.
  (3 ansatte/valgte)
 • Personligt tillæg: kr. 3.753,00/md.
  (6 ansatte/valgte)

Ferie/pension:

 • Pension: 15% arbejdsgiverbetalt
 • Ferietillæg: 3%

 

Daglig ledelse:

 • Faglig grundløn, ledelsestillæg, rådighedstillæg
 • I alt kr. 45.904,00 pr. måned.

Faglig leder økonomiafdelingen og Daglig leder Driftsafdelingen:

 • Faglig grundløn, rådighedstillæg, personligt tillæg
 • I alt kr. 43.585,00 pr. måned

Faglige sekretærer:

 • Faglig grundløn, rådighedstillæg
 • I alt kr. 41.320,00 pr. måned.

Administrativt personale:

 • Administrativ grundløn, evt. personligt tillæg:
 • I alt kr. 36.200,00 - 40.753,00 pr. måned.

Servicepersonale:

 • Service grundløn, evt. personligt tillæg:
 • I alt kr. 35.800,00 – 38.065,00 pr. måned

 

 
id-4