Afskedsreception for Bjarne Høpner.

I anledning af, at 3F Københavns formand Bjarne Høpner går på pension, indbyder vi til reception for at sige tak for den store indsats i det faglige arbejde igennem mange år samt ønske en god faglig kammerat et godt otium.

Torsdag den 31. oktober kl. 14.00  –17.00
i store sal i 3F København
Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV

Venlig hilsen 3F København


 

Den 2. maj 1977 startede Bjarne  Høpner i stilladsbranchen og blev  indmeldt i Lager & Handelsarbejdernes Forbund ( L&H ) – i øvrigt med store tømmermænd. Arbejdernes internationale kampdag var blevet fejret, som den nu engang bør og skal.

Bjarne blev hurtig grebet af det faglige arbejde – både på klubplan, i fagforening og i forbund.

Stilladskonflikten startede 2. januar 1978, og her var Bjarne meget aktiv. Senere samme år startede Bjarne, sammen med andre L&H tillidsrepræsentanter, Tillidsmandsringen i L&H op. Både i slutningen af 70erne og i 80erne var der mange konflikter, Tillidsmandsringen kunne bakke op om ; Fragtmandshallen, portører, olie– og benzinarbejdere, typograferne, slagteriarbejderne, socialrådgiverne, havnearbejderne, cementkonflikten, HT–konflikten, de engelske minearbejdere og ikke mindst påskestrejkerne i 1985.

Bjarnes trang til at kæmpe for arbejdernes rettigheder krydret med ukuelig stædighed og kampgejst resulterede da også i, at Bjarne et par år senere i 1982 blev formand for stilladsklubben.

I 1984 blev Bjarne valgt ind i Lager & Handelsarbejdernes Forbunds bestyrelse og 2. januar 1988 afløste han Georg Nevdal som faglig sekretær i fagforeningen og fik naturligvis blandt andet ansvar for stilladsbranchen. Kampen for uddannelse i stilladsbranchen fik også Bjarne til at kæmpe for uddannelse til de ufaglærte generelt, som har præget hans arbejdsliv i hans tid som valgt i fagforeningen.

Bjarne blev formand for Lager & Handel i 2001. Bjarne valgte fortsat blandt andet at have ansvar for stilladsbranchen og uddannelse.

Bjarne var en drivkraft i fusionsforhandlingerne mellem KAD og SiD. Det betød meget for Bjarne, at 2 ligeværdige parter også gik fra forhandlingerne som ligeværdige parter.  3F blev en realitet den 1. januar 2005

Bjarne blev formand for Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund ( LPSF ) den 1. januar 2005, som var en fusion mellem SiD Københavns Post og L&H.

Siden 1. januar 2013 har Bjarne været formand for 3F København, som var en fusion mellem LPSF, Industri & Service og Hotel & Restauration. Bjarne var også her en stor drivkraft for at få forhandlingerne til at lykkes i begge fusioner.

Bjarne har i sine mange aktive år i fagforeningen været valgt til Transportgruppens gruppebestyrelse, SiD og senere 3Fs hovedbestyrelse, mange forskellige udvalg nedsat af kongres og hovedbestyrelse samt været en dygtig og respekteret dirigent på 3Fs kongresser de senere år.

 

 
id-3