Gastronomernes Hjælpefond

Gastronomernes Hjælpefond blev stiftet i 1999, men har rødder mange år tilbage.

Hjælpefondens formål er at give støtte til f.eks. langvarigt syge medlemmer, yde julehjælp til pensionister og give barselsgave til nybagte forældre.

Alle gastronomer i 3F er medlemmer af Gastronomernes Hjælpefond. Fonden udbetaler blandt andet socialbetingede ydelser, julehjælp og barselsgaver.

  • Socialbetinget engangsydelse: kr. 2.000,00
  • Julehjælp, kr. 500,00
  • Barselsgave, kr. 1.000,00

Gastronomernes Hjælpefond udbetalte i 2015 kr. 299.750,00 til medlemmerne.

Alle gastronomer, der har bidraget til Hjælpefonden i mindst 1 år, kan søge fonden om støtte. Kontingentet er kr. 7,00 pr. måned og bliver automatisk opkrævet over kontingentet.

For pensionister er der ikke noget krav om medlemskab af forbundet, men ansøgere skal være medlem af 3F København.

Skema til ansøgning om barselsgave findes til højre under "Downloads" - både som pdf-fil og som word-fil (til udfyldelse på computeren). Skemaet skal sendes til din afdeling.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at søge om støtte fra Hjælpe-
fonden, så send en mail til fagforeningen (kobenhavn@3f.dk) eller ring til Natasja Nielsen på telefon 70 300 999.

PS: Hvis du ikke er medlem af 3F København, skal du kontakte din egen 3F afdeling.

Foto fra generalforsamling i Hjælpefonden kan ses under "Galleri".


 

 
id-4