Omdelerklubben

Faglig klub for avisbude.

Klubbens formål er:

  • At styrke sammenholdet blandt avisomdelere og abonnementsmedhjælpere og andre faggrupper i distributionsfirmaerne og på dagbladene.
  • At sørge for, at overenskomsterne overholdes samt at fremsætte nye krav til overenskomstforhandlingerne.
  • At overvåge, at arbejdsgiverne overholder de love, som er gældende for arbejdsmarkedet.
  • At være bindeleddet mellem fagforeningen og medlemmerne.

Den ansvarlige faglige sekretær på budeområdet i 3F København er Kim Bügel Nielsen.
 


 
id-4