Arbejdsmarkedspension og ATP

Arbejdsmarkedspension

Næsten alle overenskomster har i dag en bestemmelse om arbejdsmarkeds-
pension.

Normalt er der krav om et antal måneder eller års ansættelse, førend der skal indbetales pension.

Du kan få nærmere besked om arbejdsmarkedspension ved at spørge din tillidsrepræsentant eller 3F København.

På Internettet har du mulighed for at følge indbetalingen af din pension og se, hvordan du er dækket.

Her kan du bestille et kodeord, som giver dig adgang til at se din arbejds-
giverpension, ATP og eventuelt indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

ATP

Alle lønmodtagere sparer op i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Beløbet fremgår af din lønseddel.

Alle, der har opsparet midler i Arbejdsmarkedets Tillægspension, modtager et par måneder før de fylder 65 år en begæringsformular fra ATP, som skal udfyldes og tilbagesendes.

Her skal det bl.a. anføres, hvilken bank man eventuelt vil have sine penge sendt til. Derefter går resten af sig selv.

ATP’s adresse er: ATP-Huset - Kongens Vænge 8 - 3400 Hillerød - tlf. 48 20 48 20.

 

 
id-4