Postbranchen

Postarbejdere, ansatte på særlige vilkår, arbejdsledere og specialister. Brevbærere, chauffører, eller ansatte på postcentrene. Fælles for dem er, at de arbejder under Industriens overenskomst med tilhørende lokalaftaler.

De ansatte i Post Danmark har en lang tradition for at have en høj organiseringsprocent på arbejdspladserne. Derfor er der også aktive faglige klubber og dygtige tillidsfolk på langt de fleste af postarbejdspladserne.

Tillidsfolkene i postbranchen samles ofte i fagforeningen for at drøfte fælles problemer og udfordringer.

Postmængden har gennem længere tid været faldende i Danmark. Derfor har der desværre været ganske mange fyringer i branchen de senere år. Det har givet de valgte på arbejdspladserne rigtig meget at se til i det faglige arbejde og der er blevet gjort en stor og grundig indsats for at varetage kollegernes interesser, også i svære situationer med nedskæringer og besparelser.

På landsplan er postansatte medlemmer af Landsbrancheudvalget 3F-Post.

 

 
id-4