Brancheklubben for Hotel og Restauration

Brancheklubben for Hotel og Restauration blev stiftet 21. maj 2019. Arbejder du indenfor hotel og restauration i København er du automatisk medlem af klubben. Vi favner bredt, og det vil sige, er du ansat som tjener, gastronom (kok), receptionist, medhjælper, stuepige/housekeeping, bartender, barista, dørmand, cafémedarbejder, catere eller ansat på McDonald’s, så er du medlem af brancheklubben. Det gælder også selvom, din arbejdsgiver ikke har tegnet overenskomst (endnu).

Klubben blev stiftet på opfordring af 3F København, da de havde et ønske om at få en tættere kontakt til medlemmerne. Vi var en gruppe tillidsvalgte, der valgte at gribe stafetten og stifte vores nye brancheklub. I vores vedtægter har vi beskrevet klubbens formål i følgende fem punkter.

  • At styrke sammenholdet mellem tillidsrepræsentanter og fagligt aktive i København.
  • At fungere som fælles forum for udtagelse af krav til overenskomstforhandlinger.
  • At uddanne tillidsrepræsentanter og fagligt aktive.
  • At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne.
  • At deltage aktivt i kampagner, events og demonstrationer indenfor hotel og restauration.

Derudover vil vi gerne arbejde for, at alle – både medlemmer og kommende medlemmer – får et bedre kendskab til overenskomsten, og de rettigheder vi har, og har fået, gennem overenskomsten. For selvom en del af vores arbejdsgivere har tegnet overenskomst, har de en gang imellem brug for at blive mindet om, hvad det er, der står i den. Det vil vi meget gerne hjælpe dem med, og den eneste måde at gøre det på er, at vi kender vores rettigheder og står fast på dem. Jo flere vi er – jo bedre.

Vi håber, du har lyst til at være aktiv og støtte op om klubben ved deltage i arrangementer og møder. Har du forslag eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på hogrklub.3f.kbh@gmail.com eller gennem vores Facebookgruppe Brancheklub for Hotel og Restauration i 3F København.

Bedste hilsner

Bestyrelsen for Brancheklub for Hotel og Restauration i 3F København
Formand - Julie Marie Brendstrup
Næstformand - Negin Zarbakhsh
Kasserer - Per Lund Hansen
Bestyrelsesmedlem – Jennifer Tillemand
Bestyrelsesmedlem – Abu Sayeed Robin
Bestyrelsesmedlem – Elena Daniela Ciobanu
Bestyrelsesmedlem - Casper Honoré
Suppleant – Hilda Jensen
Suppleant – Maj Haubuf

 
id-4